Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Nghiện Internet, nghiện smartphone... đang trở thành một hội chứng có thật.

Sự bùng nổ của công nghệ đã giúp xã hội phát triển một cách nhanh chóng, thế nhưng kèm theo đó là những hệ lụy do việc "nghiên" công nghệ xuất hiện. Nghiện smartphone, nghiện máy tính, nghiện Internet,... là những tình trạng đang ngày một phổ biến trong cuộc sống ngày nay.

Tác hại của những việc đó thì ai ai cũng biết, thế nhưng làm sao để biết liệu mình đã trở thành một người nghiện công nghệ cao hay chưa? Hãy đến với những phép thử sau đây để biết được điều đó.

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Dấu hiệu cho thấy bạn là một con nghiện thời công nghệ cao

Theo Genk