Đức ngừng cấp thị thực hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới xanh tím than

Cơ quan đại diện Đức vừa thông báo không cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có số Serial bắt đầu bằng "P").

Thông tin từ Đại sứ quán Đức Việt Nam ngày 27-7 cho biết kể từ bây giờ, Cơ quan đại diện Đức không thể cấp vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có số Serial bắt đầu bằng "P").

duc-ngung-cap-thi-thuc-ho-chieu-pho-thong-viet-nam-mau-moi-xanh-tim-than
 
duc-ngung-cap-thi-thuc-ho-chieu-pho-thong-viet-nam-mau-moi-xanh-tim-than

"Điều đó có nghĩa là: Nếu quý vị có quyển hộ chiếu như vậy thì quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực. Việc này căn cứ vào quyết định của các cơ quan chức năng nội địa Đức. Đối với những người đã nộp hồ sơ xin thị thực, Đại sứ quán sẽ gửi thông báo riêng"- Đại sứ quán Đức khẳng định.

Trong trường hợp người dân có quyển hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than và đã được cấp thị thực trong đó, người này cũng không nên đến Đức, bởi vì có nguy cơ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Đại sứ quán sẽ liên lạc riêng với người dân về việc này.

Hiện tại, người dân không thể nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Đức (thị thực loại C hoặc D) với hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than. Hồ sơ dạng này không được tiếp nhận cho đến khi có thông báo khác.

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo khác. Đại sứ quán khẳng định nếu có thông tin mới về vấn đề này, sẽ thông báo ngay cho người dân biết.

Theo NLD