Học sinh tiểu học sắp tới được chấm điểm, xếp loại như thế nào?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh tiểu học sẽ được chấm điểm theo thang điểm 10, bao gồm cả điểm 0 và đánh giá “không hoàn thành” nếu cuối học kỳ điểm dưới 5.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020 có nhiều điểm mới nổi bật. Theo đó, Thông tư quy định, giáo viên đánh giá học sinh thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục.

Giáo viên được sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa. Viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời…

Trong đánh giá định kỳ, Bộ GD&ĐT quy định, bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại bài cho học sinh. Đây là điểm mới của Thông tư, khác với quy định trước đây là giáo viên không được phép cho điểm 0.

hoc-sinh-tieu-hoc-sap-toi-duoc-cham-diem-xep-loai-nhu-the-nao

Nhiều thay đổi trong cách chấm điểm, đánh giá học sinh tiểu học từ ngày 10/10 tới. Ảnh minh họa: Q.A

Đề kiểm tra định kỳ của học sinh tiểu học được thiết kế phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập theo các mức như sau:

Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập. Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự. Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo 4 mức:

Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên.

Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên.

Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên. Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.

Theo GiaDinh